dostępny w workach 25KG, na palecie bezzwrotnej, lub dostarczany w workach luzem samochodem